top of page

Nieuwsbrief

Bedankt voor de inzending!

Dankzij de inschrijving op onze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de promoties specifiek gericht naar bestaande klanten, nieuwe producten, informatie over de behandelingen, open deur dagen en demonstraties over producten en behandelingen?

Door het inschrijven op deze nieuwsbrief geeft u de uitdrukkelijke toestemming aan A PURE FEELING om de ingevoerde persoonsgegevens te verwerken

A Pure Feeling verbindt er zich toe dat uw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld worden. De gegevens zullen eerlijk en rechtmatig verwerkt worden en slechts aangewend voor informatie en marketing.

Ze worden IN GEEN GEVAL doorgegeven aan derden.

U hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens. 

U kan zich op ieder ogenblik uitschrijven uit onze brief.

Wij verwijzen tevens naar de "privacyverklaring" die u op onze website kan raadplegen. 

bottom of page